1. Загальні положення

1.1. У цьому документі та виникаючих або пов'язаних з ними відносинах Сторін використовуються такі терміни та визначення:

а. Договір – це документ з усіма доповненнями, змінами та обов'язковими документами, зазначеними в ньому, а також договір, укладений на його підставі.

b. Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власних інтересах або діє від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи.

c. Сайт/ Сайти - будь-яка з автоматизованих інформаційних систем, доступних в мережі Інтернет за мережевими адресами в наступних доменах (включаючи піддомени): style-avenue.ua 

 d. Мобільний додаток - комп'ютерна програма, призначена для установки і використання на Пристрої, що дозволяє Користувачеві отримати доступ до Сервісу за допомогою мережі зв'язку.

e. Додаток - комп'ютерні програми та / або бази даних, включаючи Веб-сайт і Мобільний додаток, призначені для надання доступу до Сервісу з використанням Пристрою в інформаційних цілях.

f. Пристрій - персональний комп'ютер, планшет, мобільний телефон, комунікатор, смартфон, інший пристрій, що дозволяє використовувати Додаток та/або Сервіс за їх функціональним призначенням.

g. Сервіс - сукупність послуг, що надаються Користувачеві за допомогою Додатку.

h. Контент - зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, а також інформація і повідомлення будь-якого характеру, які не є такими.

i. ПРЕТЕНЗІЯ – єдина система реєстрації та авторизації в Додатках з використанням ідентифікатора, присвоєного Користувачеві Сервісу або в інших інформаційних системах, визначена на власний розсуд Сервісу.

j. Особистий кабінет – персональний розділ Додатку, до якого Користувач отримує доступ після реєстрації та/або авторизації в Додатку. Особистий кабінет призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду та управління наявними функціональними можливостями Додатку та відповідними умовами використання Додатку.

1.2. У цьому Договорі можуть використовуватися інші терміни та визначення, не зазначені в п. 1.1. Угода. При цьому тлумачення такого терміна проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Договору та інших документах, що формують договір на умовах Договору, слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу - законодавством України, а згодом - звичаями ділового обороту і науковою доктриною.

1.3. Використання Вами Додатку та/або Сервісу, що надаються на його основі, будь-яким способом і в будь-якій формі в межах заявленого ними функціоналу і призначення, в тому числі:

реєстрація та/або авторизація в Додатку з використанням ПРЕТЕНЗІЇ; перегляд Матеріалів, розміщених у Додатку; розміщення або відображення будь-якого Контенту в Додатку; 1.4. Цей Договір та обов'язкові документи, зазначені в ньому, визначають основні умови використання Додатків, а також будь-якої розробки та/або додавання нового функціоналу.

1.5. Обов'язковою умовою використання Додатку та надання Сервісу на його підставі є повне і беззастережне прийняття Користувачем умов наступних документів (згідно з текстом Угоди - «обов'язкових документів»):

1.5.1. Правила Користування Сайтом та однойменним Мобільним додатком, розміщені на сторінках зазначеного Сайту та регламентують порядок використання функціоналу Сайту та пов'язаного з ним Додатку;

1.5.2. Політика конфіденційності

1.6. Надання Послуг регулюється відповідно до положень цього Договору, а також прийнятих на його основі додаткових документів (згідно з текстом Угоди - «додаткового документа»), які публікуються Сервісом на сторінках пов'язаних з ними Сайтів і можуть регулювати особливості використання конкретного Сервісу.

1.7. У разі конфлікту між Угодою та умовами користування будь-якою з Послуг, окремо викладених у додатковому документі, переважну силу мають умови користування відповідною Послугою, викладені в додатковому документі, пов'язаному з нею.

1.8. Договір, включаючи зобов'язальні документи, що стосуються його, може бути змінений Style Avenue без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди та/або обов'язкові документи, зазначені в ній, вступають в силу з моменту розміщення на Сайті або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди та/або обов'язковими документами, зазначеними в ній.

1.9. Використання будь-якого з зазначених у п. 1.3. Ви визнаєте, що:

а) ознайомитися з умовами цього Договору та документами, зазначеними в ньому для Сторін, в повному обсязі до початку використання Додатку та/або Сервісу, що надається на його підставі.

b) Прийняти всі умови цієї Угоди і зазначені в ній документи, обов'язкові для виконання Сторонами в повному обсязі без будь-яких винятків і обмежень з вашого боку і зобов'язатися їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цього Договору і зазначеними в ньому документами, обов'язковими для виконання Сторонами, або не маєте права укладати договір на їх підставі, ви повинні негайно припинити будь-яке використання Додатку і Сервісу, що надаються на його підставі.

1.10. Чинна редакція Договору публікується на сайті

2. Загальні умови використання Додатку

2.1. Перегляд Контенту, розміщеного в Додатку, у відкритому доступі не вимагає обов'язкової реєстрації та/або авторизації Користувача.

2.2. Будь-яке інше використання функціоналу Додатку, в тому числі використання Сервісів, дозволяється тільки після того, як Користувач зареєструвався і авторизувався в Додатку відповідно до правил, встановлених Style Avenue.

2.3. Перелік функціоналу додатку, використання якого вимагає попередньої реєстрації та/або авторизації, а також прийняття при необхідності додаткових документів для користування Послугами, визначається на власний розсуд Style Avenue і може час від часу змінюватися.

2.4. Після завершення процедури реєстрації за допомогою претензії створюється унікальний обліковий запис, пов'язаний з Особистим кабінетом Користувача в Додатку, який необхідний для використання більшої частини функціоналу Додатків і сервісів на їх основі без окремої реєстрації Користувача в будь-якому з Додатків окремо.

2.5. Для реєстрації Користувач зобов'язується надавати достовірну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або Style Avenue має підстави вважати, що надана Користувачем інформація є неповною або недостовірною, Style Avenue має право на власний розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також відмовити Користувачеві у використанні Додатків і пов'язаних з ними Сервісів повністю або частково.

2.6. Style Avenue залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - документи, що засвідчують особу), неподання яких, на розсуд Style Avenue, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації і спричинити за собою наслідки, передбачені п. 2.5. Угода. У тому випадку, якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, зазначені при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача, Style Avenue має право застосувати заходи, зазначені в п. 2.5. Угода.

2.7. Інформація про Користувача, що міститься в обліковому записі Користувача та Особистому кабінеті, зберігається і обробляється Style Avenue відповідно до Політики конфіденційності.

2.8. При реєстрації Користувач самостійно вибирає логін (унікальне символічне найменування облікового запису Користувача) і пароль для доступу до Особистого кабінету. Подальша зміна пароля Користувача здійснюється за допомогою прикладного програмного забезпечення, наданого в його Особистому кабінеті. Style Avenue має право заборонити використання певних логінів, а також встановити вимоги до логіну і паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

2.9. Зареєстрований користувач самостійно визначає порядок використання Особистого кабінету та інші функціональні можливості Додатку, в тому числі умови використання відповідного Сервісу, які, однак, ні за яких обставин не можуть суперечити цій Угоді з винятками, встановленими в додаткових документах.

2.10. Порядок і наслідки використання Логіна і пароля Користувачем визначені в Розділі 6 цієї Угоди.

3. Обмеження щодо використання Додатку

Приймаючи умови цієї Угоди, ви розумієте і визнаєте, що:

3.1. Style Avenue має право встановлювати ліміти і обмеження у використанні Додатків і Сервісів на їх основі для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів (в залежності від місця перебування Користувача, мови, на якій надається Сервіс і т.д.), в тому числі: наявність / відсутність окремих функцій, максимальний термін зберігання інформації і даних, особливі параметри завантаженої інформації і т.д.).

Інформація про встановлені обмеження буде повідомлена користувачам у формі та у спосіб, який визначається на власний розсуд Style Avenue.

3.2. Якщо інше не передбачено додатковими документами для використання окремого Сервісу:

3.2.1. Користувач використовує Додаток на свій страх і ризик. Послуги надаються «як є». Style Avenue не несе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність Додатку і заснованого на ньому Сервісу цілям Користувача;

3.2.2. Style Avenue не гарантує, що: Додатки та/або Сервіси відповідають вимогам Користувача в момент акцепту Угоди і будуть виконувати їх в подальшому; Послуги будуть надаватися безперервно, оперативно, надійно і без помилок; результати, які можна отримати за допомогою Додатків, будуть точними і достовірними і можуть бути використані для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення і / або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та Контенту, отриманого за допомогою Послуг, буде відповідати очікуванням Користувача;

3.2.3. Будь-яку інформацію та/або матеріали (в тому числі завантажуване програмне забезпечення, листи, будь-які інструкції та керівництва до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує за допомогою Додатків, Користувач може використовувати на свій страх і ризик і несе одноосібну відповідальність за можливі наслідки використання цієї інформації та / або матеріалів, включаючи шкоду, яку це може завдати комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду;

3.2.4. Оскільки Додатки та послуги на їх основі знаходяться на стадії постійного доповнення та оновлення, форма і характер функціоналу Додатків і послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Style Avenue може при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або постійно) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій в рамках Послуг) всім Користувачам в цілому або окремому Користувачеві, зокрема без попереднього повідомлення;

3.2.5. Style Avenue не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті використання Користувачем Додатків та / або Послуг на їх основі;

3.3. Якщо будь-яка особа, зареєстроване в якості Користувача від імені уповноваженої компанії, це означає, що компанія приймає Угоду і зобов'язується захищати Style Avenue, її дочірні компанії, керівництво, агентів і співробітників від будь-яких судових позовів, процесів і проваджень, пов'язаних з використанням Додатків і / або Послуг на їх основі, а також від будь-якої відповідальності, в тому числі фінансової, щодо вимог, збитків, збитків, судових розглядів, судових розглядів, судових витрат та гонорарів адвокатів.

3.4. Style Avenue жодним чином не пов'язаний з Контентом, наданим і / або розміщеним (в тому числі в ефірі) Користувачами в Додатку, і не перевіряє зміст, справжність і безпеку такого Контенту або його компонентів, а також їх відповідність вимогам чинного законодавства і наявність необхідного обсягу прав на його поширення і / або використання.

3.5. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщеного Користувачем Контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем такого Контенту або його змісту порушує права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, і / або посягає на належні їм нематеріальні блага.

3.6. Користувач погоджується з тим, що Style Avenue не зобов'язаний проводити попередню перевірку Контенту будь-якого виду, розміщеного та/або поширеного Користувачем через Додатки, а також що Style Avenue має право (але не зобов'язання) на власний розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або поширенні такого Контенту або видалити будь-який Контент, доступний через Додатки. Користувач визнає і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням і поширенням такого Контенту, включаючи оцінку достовірності, повноти або корисності такого Контенту.

3.7. Зокрема, при використанні Додатків Користувач не має права:

3.7.1. завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати інформацію, яка є незаконною, шкідливою, наклепницькою, ображає мораль, демонструє (або є пропагандистською) насильством і жорстокістю, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, є рекламою (або пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, використання або іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

3.7.2. порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх і / або заподіювати їм шкоду в будь-якій формі;

3.7.3. видавати себе за іншу особу або представника організації та / або спільноти без достатніх прав, в тому числі для співробітників Style Avenue, а також використовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити в оману користувачів або Style Avenue про властивості і характеристики будь-яких предметів або об'єктів;

3.7.4. завантажувати, відправляти, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати Контент, при відсутності прав на такі дії відповідно до законодавства або будь-яких договірних відносин;

3.7.5. завантажувати, відправляти, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати рекламну інформацію, спам (у тому числі пошукову), списки чужих адрес електронної пошти, пірамідальні схеми, багаторівневий (мережевий) маркетинг (МЛМ), інтернет-заробіток та e-mail бізнесів, «листи щастя», а також використовувати Додатки для участі в цих заходах;

3.7.6. несанкціонованого збору та зберігання персональних даних інших осіб;

3.7.7. порушувати нормальну роботу Додатків

3.7.8. розміщувати посилання на інтернет-ресурси, зміст яких суперечить чинному законодавству України;

3.7.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, встановлених Договором;

3.7.10. іншим чином порушувати законодавство, в тому числі міжнародне право.

3.8. У разі порушення прав та/або інтересів у зв'язку з використанням Додатків, в тому числі розміщенням невідповідного Контенту іншим Користувачем, необхідно повідомити про це Style Avenue шляхом направлення письмового повідомлення з докладним описом обставин порушення і гіпертекстового посилання на сторінку Додатку, що містить матеріали, що порушують відповідні права та / або інтереси.

3.9. При наявності претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, а також заборон або обмежень, встановлених законом певним Користувачем, такий Користувач зобов'язаний на вимогу Style Avenue пройти офіційну ідентифікацію, надавши Style Avenue нотаріально посвідчений обов'язок самостійно і за свій рахунок врегулювати претензії, що виникли, із зазначенням своїх паспортних даних.

3.10. У разі, якщо Style Avenue буде притягнутий до відповідальності або покараний у зв'язку з порушеннями прав та / або інтересів третіх осіб, допущеними Користувачем, а також заборонами або обмеженнями, встановленими законодавством, такий Користувач зобов'язаний повністю відшкодувати стиль Авеню збитки.

3.11. У разі повторного або грубого порушення умов цієї Угоди та / або вимог законодавства, Style Avenue має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням облікового запису до певних Додатків та / або Сервісів, а також видалити будь-яку інформацію, зазначену Користувачем в Особистому кабінеті або розміщеному ним Контенті, без попереднього повідомлення.

4. Права інтелектуальної власності

4.1. Всі об'єкти, доступні через Додатки, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музику, звуки та інші об'єкти, розміщені в рамках Додатків, є об'єктами виключних прав Style Avenue, Користувачів та інших правовласників.

4.2. Style Avenue надає Користувачеві право функціонально використовувати Додаток в рамках його загального функціоналу.

4.3. Використання Додатку іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) Розміщеного в Додатку Контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних, що входять до Додатку, їх декомпіляція, модифікація і подальше поширення, публічний показ, доведення до відома громадськості, суворо заборонено, якщо інше не передбачено цією Угодою.

4.4. Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-які частини Додатків (включаючи Контент, доступний Користувачеві через Додатки), або доступ до них, за винятком випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Style Avenue, або коли це прямо передбачено додатковими документами для використання окремого Сервісу.

4.5. Використання Користувачем Додатків, а також Контенту, розміщеного в них для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків захисту авторських прав, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, незмінним залишається ім'я (або псевдонім) автора / ім'я правовласника, без змін зберігається відповідний об'єкт. Винятки становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або додатковими документами для використання окремого Сервісу.

4.6. Додатки можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сторонні сайти). Ці треті сторони та їх зміст не перевіряються Style Avenue на відповідність будь-яким вимогам (надійність, повнота, законність тощо). Style Avenue не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сторонніх сайтах, до яких Користувач звертається у зв'язку з використанням Додатків, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

4.7. Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщену в рамках Додатків, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, заходів) з боку Style Avenue, за винятком випадків, прямо зазначених Style Avenue.

4.8. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач безоплатно надає Style Avenue просту (невиключну) ліцензію на використання Контенту наступними способами:

відтворювати Контент, тобто робити одну або кілька копій Контенту в будь-якій матеріальній формі, а також записувати його в пам'ять електронного пристрою (право на відтворення); поширювати копії Контенту, тобто надавати доступ до Контенту, відтвореного в будь-якій матеріальній формі, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, оренди, оренди, кредитування, в тому числі імпорту для будь-якої з цих цілей (право на поширення); публічне відображення Контенту (право на публічний показ); публічне виконання Контенту (право на публічне виконання); передавати Контент таким чином, щоб будь-яка особа могла отримати до нього доступ в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за своїм вибором (право зробити його доступним для громадськості); модифікувати Контент, тобто переробляти або іншим чином обробляти Контент, включаючи переклад Контенту з однієї мови на іншу (право на обробку); право переуступки всіх або частини отриманих прав третім особам (право субліцензії). 4.9. Ця проста (невиключна) ліцензія на використання Контенту надається Style Avenue одночасно з додаванням Контенту до Додатку на весь період дії виключних прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, що утворюють такий Контент, для використання у всіх країнах світу.

4.10. Користувач гарантує право розпоряджатися Контентом на умовах вищевказаної ліцензії в обсязі, необхідному.

5. Повідомлення

5.1. Style Avenue має право направляти Користувачеві на електронну адресу, вказану в його Особистому кабінеті, інформаційні повідомлення електронної пошти (далі - «сповіщувачі») про важливі події, що відбуваються в рамках Додатку або в зв'язку з ним.

5.2. Крім іншого, дозволяється використовувати сповіщувачі для інформування Користувача про обмеження доступу до Додатку та/або Сервісу у зв'язку з профілактичною роботою, порушеннями з боку Користувача, змінами функціональності Додатку, змістом або умовами Сервісу, включаючи зміни в Угоді, обов'язкові та додаткові документи.

5.3. Style Avenue на власний розсуд має право використовувати сповіщувачі для поширення реклами власних послуг і продуктів (послуг) третіх осіб.

6. Договір про використання електронного підпису

6.1. У відносинах між Style Avenue і Користувачем можуть використовуватися електронні документи, завірені простим електронним підписом.

6.2. Простий електронний підпис – це електронний підпис, який за допомогою використання логіна і пароля Користувача або адреси електронної пошти Користувача, зазначеної в Особистому кабінеті (ключі електронного підпису), підтверджує факт формування електронного підпису безпосередньо Користувачем.

6.3. За згодою Сторін електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівноцінними паперовим документам, підписаним власноручним підписом.

6.4. Style Avenue визначає Користувача, який відповідає простому електронному підпису, за логіном і паролем, використовуваними Користувачем, зазначеними при реєстрації / або авторизації в Додатку - в разі будь-яких дій по використанню Сервісу, або за адресою електронної пошти, що використовується Користувачем - в разі отримання від такої адреси повідомлень Style Avenue.

6.5. Будь-які дії, вчинені з використанням простого електронного підпису конкретного Користувача, вважаються вчиненими таким Користувачем.

6.6. Оформлення Користувачем замовлення на надання доступу до Сервісу за допомогою програмних засобів в Особистому кабінеті або шляхом направлення електронного листа на Style Avenue з адреси, зазначеної в Особистому кабінеті, свідчить про підписання такого електронного документа простим електронним підписом Користувача і підтверджує його намір укласти договір на умовах, зазначених у відповідних додаткових документах для використання такої Послуги.

6.7. Користувач зобов'язується дотримуватися конфіденційності ключа електронного підпису. Зокрема, Користувач не має права передавати свої логін і пароль або надавати доступ до своєї електронної пошти третім особам, і несе повну відповідальність за їх безпеку та індивідуальне використання, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання і обмежуючи доступ до них.

6.8. У разі несанкціонованого доступу до логіна і пароля, їх втрати або розголошення третім особам, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Style Avenue, відправивши електронне повідомлення з адреси електронної пошти, вказаного в його Особистому кабінеті.

6.9. У разі втрати або несанкціонованого доступу до адреси електронної пошти, зазначеної в Особистому кабінеті, Користувач зобов'язаний негайно замінити таку адресу в Особистому кабінеті на нову і повідомити про цей факт Style Avenue шляхом направлення електронного листа з нової електронної адреси.